вторник, 1 юни 2021 г.

Ние от Аз-ове

Когато от МЕН стигнем до НИЕ... и колко е кратък пътят наобратно...

Преди време попаднах на много хубава картинка. Запомних я заради семиотиката в нея, която успява да създаде силен емоционален отговор. Винаги е въздействащо да намираш емоционални значения в символи и знаци, а най- ми харесва това, че някой някъде умее да ги създава, за да постигне точно това. Да превземат рационалното ти, дърпайки сърцето ти в посока на посланието.

В конкретния случай символите са знаци, букви. От чужд език, но подходящи, за да означат значимото. А Смисълът... смисълът е не само значение, а значение плюс емоционалните му наслагвания. 

Картинката запомних и с тази идея направих картичка. За сватбен повод. Беше преди време, за близки мои хора, но сега ѝ намерих място тук.  Не само заради красивото послание, но и във връзка с темата от предишната публикация

Всяко послание, в определен момент или отрязък от времето, или в конкретно пространство винаги е еднопосочно. 

Като вектор. С посока. Ясна.  Същото, но в друг момент, обаче сменя посоката.

(Да се сетите за правилото за събиране на вектори, оставям на вас)


Многозначността е в тясна връзка с времето. И отношението. А стойността на знаците е нашето отношение. Към едно и също, но в различните ни позиции, места, дълбини и същини...


Как да построиш стабилна и здрава връзка? Вземи първата буква и я завърти на 180 градуса. 

Заръката е ясна. Ще видиш разлика във всяко решение, което си взел. Тогава, когато осъзнаеш, че всяко нещо започва от мен и стига до ние. И ако си щастлив, ще повтаряш цикъла. Пожеланието е чисто - започнете проекта си правилно, в правилната посока и градуси и не оставяйте нито един от страните да го завърши сам...
Пътят може и да е наобратно, и също ще е толкова кратък. Също може да е в посоката на времето- надясно по часовниковата стрелка. Въпросът вероятно е да не спираш. Да знаеш, че ако има само мен (теб), няма ние... 

Или това е отговор?

Или е и двете. 

Няма значение, защото всеки има право на своя отклик, на всяка посока и на различна скорост за  часовниковата стрелка.
 
Само да не забравяме, че всеки в сърцевината на своето същество има и огледало. 
С което да отрази огледалното на буквата М. 

Да отрази себе си, да отрази Другия. Да отрази НИЕ. Да умножи. 
Да не погълне Себе си,  да не погълне Другия. Да създаде НИЕ. Да умножи.

А в различното време или пространство, с различните си мерки и мечти - всеки ще ползва посоката. Вдясно по часовниковата - ако ще умножава, обратното - ако ще дели...
Ще ползва силата на магнита, за да заземява или обратното, за да отлети...
Няма коментари:

Публикуване на коментар